10 đội tuyển “chơi bẩn” nhất trong lịch sử World Cup: Vị trí số 1 khiến cả Châu Á phải xấu hổ


10. Hà Lan (số trận: 43, số thẻ đỏ: 7, bình quân: 0,16 thẻ/trận).

9. Uruguay (số trận: 47, số thẻ đỏ: 8, bình quân: 0,17 thẻ/trận).

8. Đan Mạch (số trận: 16, số thẻ đỏ: 3, bình quân: 0,19 thẻ/trận).

Image result for denmark red card world cup

7. Thổ Nhĩ Kỳ (số trận: 10, số thẻ đỏ: 2, bình quân: 0,20 thẻ/trận).

Image result for turkey red card world cup

6. Bồ Đào Nha (số trận: 23, số thẻ đỏ: 5, bình quân: 0,22 thẻ/trận).

5. Nam Phi (số trận: 9, số thẻ đỏ: 2, bình quân: 0,22 thẻ/trận).

4. Algeria (số trận: 9, số thẻ đỏ: 2, bình quân: 0,22 thẻ/trận).

3. Croatia (số trận: 13, số thẻ đỏ: 3, bình quân: 0,23 thẻ/trận).

2. Cameroon (số trận: 20, số thẻ đỏ: 7, bình quân: 0,35 thẻ/trận).

1. Australia (số trận: 10, số thẻ đỏ: 4, bình quân: 0,40 thẻ/trận).


Xem thêm: World Cup

X