Chấm điểm U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên: Người hay nhất từ đầu giải nhận điểm thấp nhất


Thủ môn Bùi Tiến Dũng: 4 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Lê Ngọc Bảo: 6 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguyễn Thành Chung: 6 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trần Đình Trọng: 6 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Hồ Tấn Tài: 6 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Nguyễn Đức Chiến: 6 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguyễn Hoàng Đức: 6 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguyễn Trọng Hùng: 5 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Hà Đức CHinh: 5 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguyễn Tiến Linh: 7 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguyễn Quang Hải: 7 điểm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

 


Xem thêm: Việt Nam